URQL -Uppsalaregionens kvinnliga läkare

 

URQL - Uppsalaregionens kvinnliga läkare bildades för 20 år sedan för att - vara ett forum för diskussion av frågor av särskilt intresse för kvinnliga läkare i Uppsalaregionen men även för vara en mötesplats för kvinnliga läkare i olika skeden av karriären för ömsesidigt stöd och utbyte av erfarenheter.

För mera information kring kring ovanstående se våra stadgar.

Det är en öppen förening för alla kvinnliga läkare inklusive studenter verksamma i regionen. 

Så blir du medlem: Medlemsavgift f.n. 150 kronor per år, betalas till plusgiro 105 55 05-0, kom ihåg att ange namn och e-post.

 

Medlemsmötet onsdag 11 maj:

Privat vård – för- och nackdelar…

Ulrika Winblad, Prof i Hälso- och Sjukvårdsforskning, Uppsala universitet, föreläste om detta aktuella ämne. Hennes framställning föranledde en del diskussionsinlägg och diskussionen fortsatte under middagen. 

 

Årsmötet ägde rum 7 april 2022

Föredrag:”Säker medicinsk teknik för ett aktivt liv”

Prof. Senior advisor KTH, Björn-Erik Erlandsson

Om användning av medicinsk teknik, och utredning vid eventuell brist i säkerhet både på produktionsnivå och klinisk nivå.

Från våra tidigare möten:

November 2021: Karolina Nissen, infektionskliniken:

Covid 19 - och sen ??

Om pandemin  - mycket bra föreläsning som gav ny kunskap generellt om pandemier, om lokal professionell hantering liksom om samarbete internationelltoch nationellt  från när misstanklar och farhågor väcktes och framåt i tiden.

 

September 2021: Efter ett och ett halvt år blev det äntligen medlemsmöte!

 Om Å-rummet inklusive Hospitalsparken i Ulleråker.

Landskapsarkitekterna Karin Åkerblom och Sara Rydeman kom och berättade om sitt arbete med det fantastiska Södra Å-rummet och Hospitalsparken-

                          

 Årsmöte den 15 juni 2021:

Hölls utomhus i Ulleråkersparken med förhandlingar enligt stadgar. Mötet avslutades med musik av trubadur Göran Hedberg och allsång!

Protokoll ligger på sida "Årsmöten"

Årsmöte den 24 februari 2020.

Efter årsmötesförhandlingarna: Professor Dan Larhammar: Om alternativmedicin och pseudovetenskap. 

 Föreläsningen inneöll bl a om utredningen om alternativmedicin. och diskussionen fortsatte vid middagen.

 

 

Medlemsmötet den 16 januari 2020:

-Välbesökt möte,  Professor Maj-Lis Hellenius Livsstil och hälsa-trendkänsligt område men vad säger forskningen? Maria Gustafsson från nätverket "Vem tar hand om doktorn?" deltog med information om detta och ledde pausgympa. Nedan finns info om hur man kontaktar ¨Vem tar hand om doktorn¨:

www.jilltaube.se/vemtarhandomdoktorn; facebook/ vemtarhandomdoktorn.

 

Maj-lis Hellenius föreläser "Livsstilsråd" -om ni klickar på bilden kan ni läsa den.

 

-Novembermötet 2019:

Här kommer macho-man??

Var ett humorprogram av försäljningschef Leif Grund

-Mötet den 9 oktober:

Temat var  "utan Tystnadsplikt" med  våra kollegor Signe Löfgren och Åsa Edergren som är delaktiga  i ansvaret för Facebookgruppen föreläste,Anna Wadenhov, HR-direktör akademiska sjukhuset  redogjorde för sjukhusets åtgärder. Dessutom deltog Jesper från Läkarförbund student och visade fakta från undersökning om likabehandling av studenterna - viktiga men tråkiga data, förvånansvärt stor andel av svarande kvinnor hasde upplevt negativ särbehandling. 

 

-Om medlemsmötet 7 maj 2019 kl 18.30 på Orstenen: Vem tar hand om doktorn?

Föreläsare: Grundarna av nätverket-Marie Gustavsson allmänläkare samt Jill Taube psykiater, författare och dansinstruktör.

De bedriver verksamheten som ett nätverkl, hemsida: www.jilltaube.se/vemtarhandomdoktorn; facebook/ vemtarhandomdoktorn. Nätverket öppet för läkare.

Man belyste orsaker och handläggning av psykisk och fysisk ohälsa utifrån ett  synsätt med fokus på vad som orsakar/vidmakthåller hälsa i st för vad som orsakar sjukdom.

Man anordnar bl a afterwork-träffar, har samarbete med Läkarförbundet, engagerar personer kunniga i problematiken till event. 

Bensträckare med kort Zumbapass ingick och var uppskattat - alla deltog

 

Vid årsmötet d 18 mars 2019 talade Katarina Funseth Hornay som arbetar på Region Uppsala som pensionsspecialist bl. a. om ¨vad händer om jag byter jobb; om jag har två anställningar, om min arbetsgivare inte har kollektivavtal och andra situationer som kan förändra din pension avsevärt. 

 

Medlemsmötet 12 november 2018:

Hur jag som kvinna skyddar mig mot brott

Sofia Rällskog, polisinspektör ansvarig för säkerhetsfrågor Region Mitt, informerade med fokus på bedrägerier mot bankkonton och kort. Hon visade bla med video hur en bedragare som utgav sig för att vara barnbarn lyckades komma över en summa pengar. Hon hade med sig info i en broschyr men man kan hitta den på polisens hemsida- Bedrägeri  - där ett antal underrubriker som identiteskapning, kortbedrägerier m.m. finns.

 

Medlemsmötet 23 oktober 2018:

Hur dörren in till svensk sjukvård öppnade sig för mig-

Våra kollegor Ajlana Mulic-Lutvica från forna Jugoslavien och Soheila Mohammedi från Iran berättade tankeväckande om sina olika vägar in i den svenska sjukvården  -  svårigheter och ljuspunkter. De anlände i olika tidsperioder, 1990-tal och 2010-tal. Många frågor bl a rörande nuvarande situation för nyanlända kollegor -situtuationen har knappast förbättrats.